Тэн оттайки испарителя HTF107UN 15” 220 V, 160 W,

­