Тэн оттайки испарителя HTF109UN 17” 220 V, 190 W,

­