Тэн оттайки испарителя HTF111UN 20” 220 V, 220 W

­